I en värld där många textilföretag blundar för orättvisor väljer vi att öppna ögonen, se problemen och lösa dem.
Du har rätt att veta var och på vilket sätt våra kläder har tillverkats.

CSR (Corporate Social Responsability) ingår som en naturlig och del i vår verksamhet – det handlar om omtanke,
att känna ett samhällsansvar utöver kraven i lagar och avtal.